Framtidens sjukhus i Sörmland


2017-10-23

Vi är stolta att ha fått förtroendet att utföra Fas 1, programarbete för nybyggnad på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och ny-/ ombyggnad på Lasarettet i Nyköping. Projekten utförs som partnerprojekt mellan DLL, Sörmlands läns landsting och NCC.

I Eskilstuna kommer det nya akutvårdshuset bland annat att innehålla en ny akutmottagning, operation, intensivvårdsavdelning och vårdavdelningar för bland annat kvinnoavdelning med förlossning och neonatal.

I Nyköping planeras för nybyggnad innehållande bland annat operation och akutmottagning och en ny entréhall. Ombyggnadsdelen är för mottagningar.

Projekten är en del av Landstinget Sörmlands projekt Sörmlands sjukhus för framtidens vård med målsättningen att år 2025 ska Sörmland vara Sveriges frikaste län. Samtidigt pågår projekt, i varierande omfattning, på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och regionsjukhuset Karsudden.

Vi på Carlstedt Arkitekter har tidigare utfört en förstudie för Landstinget Sörmland, som ligger till grund för arbetet som utförs under hösten. Vi är glada att Carlstedt Arkitekter får bidra med vår erfarenhet och expertis av vårdarkitektur för att skapa trygga och vackra miljöer för våra medborgare och för stadsbilden.