Gammalt gjuteri blir Energimyndighetens huvudkontor


2017-11-02

På 1930-talet startade bröderna Söderberg i Eskilstuna sin gjuteriverksamhet i kvarteret Väduren. Nästan ett sekel senare flyttar Energimyndighetens huvudkontor in i lokalerna. Jan-Eric Bergström på Carlstedt Arkitekter har varit ansvarig husarkitekt i ombyggnadsprojektet – med en tydlig ambition att bevara kvarterets industrihistoriska årsringar, samtidigt som en modern och funktionell aktivitetsbaserad arbetsplats skapas för omkring 400 medarbetare. Projektet är nominerat till Sörmlands arkitekturpris.

Energimyndigheten har sedan länge sitt huvudkontor i Eskilstuna. Fram till idag har medarbetarna jobbat i en traditionell cellkontorslösning på ungefär 7400 kvadratmeter. Det tidigare kontoret ligger bara några stenkast från det nya, som ritats av Carlstedt Arkitekter. Uppdragsgivare i projektet är Ladingen, ett lokalt och familjeägt fastighetsbolag.

Bakgrunden till flytten är att Energimyndigheten behövde modernare och effektivare lokaler, anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya kontoret är en arbetsplats i framkant, som medarbetarna ska kunna känna stolthet över och vilja visa upp för andra. Den 12 oktober invigdes de nya lokalerna av bland andra generaldirektören Erik Brandsmaa.

Konkurrerande kommuner och detaljerat lokalprogram

En myndighet med 400 medarbetare är en attraktiv verksamhet för alla kommuner. Därför uppvaktades Energimyndigheten även av andra städer, som presenterade alternativ för det nya huvudkontoret – och det såg länge ganska dystert ut för Eskilstuna.

Energimyndigheten hade, tillsammans med konsulter från Niras och Coor, tagit fram ett detaljerat lokalprogram, baserat på det aktivitetsbaserade arbetssättet. Bengt Olofsson på fastighetsbolaget Ladingen hade studerat programmet noga och fick en idé. Kanske skulle det gå att skapa Energimyndighetens nya kontor i det gamla industrikvarteret Väduren?

Sagt och gjort. På bara några veckor lyckades Ladingen, med hjälp av skisser och ritningar från Carlstedt Arkitekter, visa att det gamla metallgjuteriet skulle passa Energimyndighetens behov och önskemål på ett riktigt bra sätt.

Byggherren och uppdragsgivaren Bengt Olofsson är nöjd och glad över projektet:

Eskilstunas stolta industrihistoria gör att det känns extra speciellt att få hitta en ny användning för den vackra gamla byggnaden. Det känns verkligen som att vi tillsammans med Carlstedt och Energimyndigheten har lyckats skapa något nytt och modernt – samtidigt som vi har bevarat historien i många detaljer.

Energieffektivitet och tydliga årsringar

En myndighet som jobbar med energifrågor måste förstås föregå med gott exempel. Utanför det nya kontoret kommer det att finnas gott om laddstolpar för både elcyklar och elbilar. För att minska energianvändningen har de gamla industribyggnaderna också fått moderna och effektiva klimatinstallationer samt bättre isolering i både golv, väggar och tak.

Den extra isoleringen av väggarna har inneburit att delar av fasadens utseende inte har kunnat behållas i så hög grad som Jan-Eric och Carlstedt-kollegan Gunilla Svalelid hade önskat. Men fasaden i den gamla hörnan mot tågstationen till, som en gång var gjuteriets entré, har bevarats och de gamla fasadkulörerna återskapats. Även invändigt syns årsringarna tydligt, något som Jan-Eric och Gunilla har kämpat hårt för.

Jan-Eric Bergström på Carlstedt har gjort en kulturhistorisk spaning på energitemat:

När vi byggde om det gamla gjuteriet hade vi rakt motsatta utmaningar jämfört med förr i tiden. Då jobbade gjutarna i en miljö som var så varm att deras grova svarta förkläden färgades vita av allt salt de svettades ut. Värmen var något som de till varje pris ville bli av med, till exempel genom stora skorstenar. När vi idag skapar moderna kontor vill vi istället behålla värmen inomhus på vintern, och kylan på sommaren, så att det blir ett behagligt inomhusklimat året om. Tiderna förändras!

 

Publik mittaxel och härliga entresolplan

Planlösningen i Energimyndighetens nya huvudkontor är utformad med en stor och välkomnande entré, som utgör början på en publik mittaxel som löper genom byggnaden, ända fram till den härliga innergården. I de publika ytorna kommer besökare kunna röra sig fritt och där ska olika forum hållas, till exempel utställningar eller mässor om energifrågor. Även gården kommer att kunna användas för öppna evenemang.

Ju längre man kommer från den publika mittaxeln, desto mer interna blir ytorna. Här skapas många olika typer av miljöer, så att medarbetarna kan välja arbetsplats efter vad de ska göra eller hur de känner sig för dagen. Hela skalan, från en helt tyst zon till miljöer med mycket energi i anslutning till mittaxeln, kommer att finnas tillgängliga för medarbetarna.

För att kunna möta lokalprogrammet och få plats med de arbetsplatser Energimyndigheten behöver på de cirka 5500 kvadratmetrarna, har Carlstedt Arkitekter också ritat in några entresolvåningar där den frikostiga industritakhöjden gör detta möjligt. Lösningen med entresolplan gör också att mycket av ljuset och den härliga rymden i lokalerna bibehålls.

Stort behov av förändring

Många av Energimyndighetens medarbetare pendlar till Eskilstuna. De reser också mycket i jobbet och arbetar ofta hemifrån. Mätningar som gjordes tillsammans med Niras i de gamla lokalerna visade att den genomsnittliga beläggningen av skrivborden var så låg som 30 procent. Arbetsmiljön upplevdes som ödslig, energifattig och oinspirerande – och många undvek att åka in till kontoret när de inte var tvungna.

Kerstin Jansson, ansvarig för lokal- och fastighetsfrågor på Energimyndigheten, såg ett stort behov av förändring:

- Redan för flera år sedan insåg vi att vår kontorslösning med mestadels egna rum inte alls stödde de arbetssätt vi ville ha. När våra medarbetare kommer till kontoret är det inte alltid ett skrivbord de behöver, utan minst lika ofta förutsättningar för att mötas, i både informella och formella möten. Det nya kontoret har färre vanliga skrivbord, men många andra typer av arbetsplatser och långt fler mötesplatser av olika slag.

Energimyndigheten har förberett sig grundligt inför förändringen. Medarbetarna har utbildat sig i aktivitetsbaserade arbetssätt och deltagit i fokusgrupper för att tillsammans skapa och vara delaktiga i det nya kontorets utformning och funktion. Det har funnits grupper för bland annat inredning, energi, motion och bevarande av det historiska arvet i byggnaden.

Hittills har medarbetarnas reaktioner varit övervägande mycket positiva, även om det nya arbetssättet också innebär en stor omställning. Kerstin Jansson är nöjd med första etappen:

Vi är inte i mål bara för att vi har flyttat in, men vi har kommit en bra bit på väg. De nya lokalerna ger oss mycket bättre förutsättningar för ett modernt arbetssätt. Samarbetet med Carlstedt har fungerat väldigt bra. Jan-Eric har stått för övergripande design och utformning, medan Gunilla effektivt har omvandlat skisser och ritningar till byggnadstekniska underlag åt Ladingen och entreprenörerna. Vi har jobbat som ett lag och haft en positiv och konstruktiv dialog under hela projektet. 

Planer på ett energikluster

Förändringsarbetet i kvarteret Väduren görs i två etapper. Den första blev klar i samband med att Energimyndigheten flyttade in det gamla gjuteriet i oktober. I den andra etappen ska en ny byggnad uppföras på en annan del av Vädurens tomt, där det idag bara står ett stort förråd. Den nya byggnaden blir ett modernt kontorshus, som kommer att kontrastera tydligt mot de gamla industribyggnaderna. Invändigt blir det moderna, flexibla och hållbara kontorslokaler. Hit välkomnas nya hyresgäster, som också gärna får vara i energisektorn. Planen är att hela kvarteret ska bli ett av Sveriges främsta kluster för energiteknik.


Länkar

Eskilstuna-Kurirens film från första arbetsdagen

Energimyndighetens webbplats 

Ladingens webbplats