Carlstedt Arkitekter och C.F. Møller Architects fördjupar samarbete
 

Carlstedt Arkitekter och C.F. Møller Architects fördjupar samarbete


2018-05-16

De två arkitektföretagen Carlstedt Arkitekter och C.F. Møller Architects för samman sina kompetenser för gemensamma uppdrag inom vårdsektorn.

Med Carlstedt Arkitekters gedigna erfarenhet inom vårdarkitektur och C.F. Møllers helhetssyn och internationella erfarenheter av sjukvårdsbyggnation utvecklar kontoren gemensamt projekt med fokus på så väl samhällsbyggnadsaspekter och vårdarkitekturens höga tekniska krav som funktion och estetik.

För att läsa pressmeddelandet klicka här.