Mälarsjukhuset

Framtidens sjukhus möter morgondagens behov

Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna har beviljat bygglov för utbyggnad av Mälarsjukhuset.

 

Carlstedt Arkitekter har utfört programarbete, bygglovshandling och är nu kontrakterade att fullfölja projekteringen. De äldsta delarna av sjukhuset ska rivas och ersättas av en mer ändamålsenlig byggnad. Den ska bland annat innehålla en helt ny huvudentré, ny akutmottagning, förlossningsavdelning och ambulanshall.

Det kan också bli aktuellt med en helikopterplatta på taket om Luftfartsverket beviljar tillstånd.

Ombyggnaden av Mälarsjukhuset är en del av den långsiktiga investering som Landstinget i Sörmland fattade beslut om för några år sedan. Tillsammans med en omfattande renovering och ombyggnad av Lasarettet i Nyköping är Mälarsjukhuset del av det övergripande projektet Sörmlands sjukhus för framtidens vård med målsättningen att år 2025 ska Sörmland vara Sveriges friskaste län. I övrigt pågår projekt, i varierande omfattning, på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och regionsjukhuset Karsudden.

Ort

Eskilstuna

År
Pågående

Beställare
NCC/Landstinget i Sörmland