Företaget

Företaget

Carlstedt Arkitekter grundades 1955 och har idag ca 60 medarbetare. Företaget har sedan starten på 50-talet arbetat med vård och sjukhusplanering.

I takt med att företaget vuxit har även vår kompetens och våra uppdragsområden breddats. Idag ritar vi projekt inom; utbildning, bostäder, kontor, kulturmiljö och planering.

Carlstedt arbetar med alla skeden från idéutveckling och stadsanalyser till mark- och fastighetsutveckling, detaljplaner och genomförandefrågor. Carlstedt Arkitekter AB består i dag till största delen arkitekter och byggnadsingenjörer. Vi har även anställda planarkitekter, inredningsarkitekter m.m.

Hösten 2016 öppnade Carlstedt ett lokalkontor i Eskilstuna; här kombinerar vi god lokalkännedom med ett starkt lokalt engagemang. Carlstedt består idag av tre kontor i Eskilstuna, Nyköping och Stockholm.

Till toppen ^

 

Kompetenser

Carlstedt har en bred kompetens och vi erbjuder en mängd olika tjänster så som förstudier, programutredningar, detaljprojektering, plantjänster med mera. 
Nedan presenteras ett urval av det tjänster vi erbjuder: 

Plantjänster

Upprättar detaljplaner med tillhörande handlingar.
Carlstedt arbetar med alla typer av detaljplaner. Vi är erfarna problemlösare och har god vana vid plan - och byggprocesser. Vi vet hur arbetet ska föras framåt och kan på ett effektivt sätt föreslå lösningar. Vi har ett gott kontaktnät och kan snabbt ta hjälp av specialistkompetens vid behov av nödvändiga utredningar så som miljö, buller och geoteknik. 

Processtöd och juridiskt stöd
Vi kan hjälpa till med stöd och/eller samordning för at ta sig igenom Planprocesser. Vi kan bistå med juridiskt stöd i olika detaljfrågor och hjälpa er med juridiska avvägningar. Vår långa erfarenhet av att jobba med regelverk och procedurer inom planering kan vara av stor nytta. Carlstedts planarkitekter har erfarenhet av att arbeta på kommunen vilket gör att vi är ett tryggt stöd genom den kommunala planprocessen, från ansökan om planbesked till laga kraft och genomförande. 

Tidiga skeden
Vi kan hjälpa till med att formulera brister och potential i olika miljöer i tidiga skeden. Göra volymstudier, visualiseringar med sol och skuggstudier, bedöma byggnadsmöjligheter. Carlstedt finns där för att hjälpa till att utveckla dina idéer och formulera samt illustrera dem på ett genomförbart sätt. Vi upprättar förslag på tidsplan och processcheman inför ett fortsatt arbete och identifierar kritiska frågor. 

Stadsanalyser
Carlstedt utför analyser av stadsrum, stråk och offentliga miljöer. Vi gör studier av det offentliga livet och bedömer brister och potential i olika stadsrum. Vi föreslår förbättringar, förädlingar och platsskapande åtgärder. 

Detaljplaneanalyser
Detaljplaner kan vara svårlästa och otydliga. Vi kan hjälpa till att bedöma hur detaljplanens byggrätter kan utnyttjas på bästa sätt och vilka volymer som är möjliga. Via bild och text förmedlar vi vad som går att göra på platsen inom ramen för gällande detaljplan.

Mark och Fastighetsutveckling
Vi erbjuder möjligheten att hjälp med att identifiera mark som är möjlig och lämplig att omvandla och utveckla samt vilka potential som finns för platsen. Vi sammanställer områdets grundläggande förutsättningar och ger förslag på hur utvecklingsarbetet kan föras framåt. 

 

 

Till toppen ^

Utmärkelser

Utmärkelser

- Nyköpings högstadieskola, tilldelat Årets arkitekturpris 2014 av Sveriges Arkitekter Sörmland
- Kvinnokliniken SUS Malmö, nominerad till Vårdbyggnadspriset 2013
- Hälsouniversitet Linköping, vinst parallellt uppdrag 2013
- MVM Ultuna, vinst parallellt uppdrag 2007
- Kvinnokliniken SUS Malmö, vinst parallellt uppdrag 2001

 

 

 

Till toppen ^

Kvalitetsarbete och utveckling

Kvalitetsarbete och utveckling

Carlstedt är certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Ledningssystemet är grunden för vårt arbete och innefattar kontoren, tjänsterna vi erbjuder samt våra underkonsulter.

Som medlemmar i Forum för vårdbyggnadsforskning och Skolhusgruppen är vi med och driver utvecklingen av offentliga miljöer framåt.

Carlstedt innehar det högsta kreditvärdighetsbetyget trippel-A (AAA), enligt kreditupplysningsföretaget Bisnodes värderingssystem.

  Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Till toppen ^