Vi är stolta att medverka i Jobbsprånget!

Jobbsprånget är ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

Jobbsprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och riktar sig till nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och en möjlighet att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

I höst hoppas vi ta mot vår första praktikant via Jobbsprånget!

  • 22 juni 2018
  • Nyheter