Hotellet 18

Idéskisser och detaljplan för utveckling av fastigheten Hotellet 18

På uppdrag av Huvudgatan fastigheter AB har vi tagit fram idéförslag och detaljplan för utveckling av fastigheten Hotellet 18.

Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder och kommersiella lokaler i ett centralt kvarter. Detaljplanen skyddar även en befintlig byggnad och en lokalhistoriskt intressant biografentré. Planen innebär att en gammal biosalong rivs och att ett nytt bostadshus uppförs.
Den gamla biografentrén skyddas också och kan få nytt liv som entré till affärslokaler i källarplanet och till en galleria på grannfastigheten.

Carlstedt Arkitekter har tagit fram idéskisser, planhandlingar och samordnat nödvändiga externa utredningar.

Ort
Nyköping

Typ
Om- och nybyggnad

Beställare
Huvudgatan fastigheter